Nejprodávanější produkty

Provozovatel internetového obchodu je - InLinea, s.r.o.


Fakturační adresa (adresa sídla společnosti):

InLinea, s.r.o.

Brezová 29, 924 01 Galanta
Slovenská republika

tel.: +421 902 528 998
email: info@nejzoo.cz

Bankovní spojení::
Peněžní ústav: Tatrabanka, a.s.
Č.účtu/kód: 2940047596/1100
IBAN: SK4411000000002940047596
SWIFT: TATRSKBX


IČO: 50 226 428
Společnost není plátcem DPH.
Všechny ceny v našem obchodě (maloobchod) jsou smluvní a jsou konečné.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170 Odpovědný vedoucíi
Kontakt: info@nejzoo.cz

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl. č.: 37467/T

Kontaktovat nás můžete mailem nebo telefonicky (pondělí - pátek: 08:00 - 17:00 hod.) Na uvedených kontaktech, nebo přes kontaktní formulář